Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gîte Le Bel Endroit verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld nav een vakantieboeking van onze gîte, in correspondentie en

   telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Gîte Le Bel Endroit verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als je gereserveerd hebt

- Het toesturen van huurovereenkomst en factuur
– Gîte Le Bel Endroit analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te

  stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Gîte Le Bel Endroit zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Delen met anderen
Gîte Le Bel Endroit verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek
Gîte Le Bel Endroit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Beveiliging
Gîte Le Bel Endroit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via welkom@gitelebelendroit.com

 

Links
In sommige artikelen van Gîte Le Bel Endroit staan links. Dit zijn geen affiliate links en dus krijgt Gîte Le Bel Endroit geen vergoeding.